Redactie


Irene Broekhuijse

Irene Broekhuijse is Universitair Docent staats- en bestuursrecht aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich met name op het constitutionele Koninkrijksrecht. Op het gebied van onderwijs is zij naast het staatsrechtonderwijs betrokken bij verschillende vakken op het terrein van juridische en academische vaardigheden.

Irene Broekhuijse is Assistant Professor Constitutional and administrative law at the faculty of Humanities and law of the Open University. Her research focuses particularly on decolonization (the constitutional relationship between the Netherlands and the former Netherlands Antilles). Besides various courses Constitutional law, both on Master and Bachelor level, she teaches different courses that involve legal and academic skills.

 


Gijs van Dijck

Gijs van Dijck is hoogleraar privaatrecht aan Maastricht University. Hij verricht onderzoek op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht, insolventierecht en naar methodologische kwesties op het terrein van juridisch onderzoek.

Gijs van Dijck is professor of Private Law at Maastricht University. His research focuses on tort law, bankruptcy law, and methodology of legal research, empirical legal research in particular.

 


Bart van Klink

Bart van Klink is hoogleraar Methoden van technieken van recht en rechtswetenschap bij de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor de vaardighedenlijn in de rechtenopleiding. Hij is geïnteresseerd in methodologische vraagstukken rond de aard van de rechtswetenschap, de relatie met andere wetenschappelijke disciplines, de inrichting van het juridische onderwijs, en juridische argumentatie en interpretatie.

Bart van Klink is Professor of Legal Methodology at the department of Legal Theory and Legal History, Faculty of Law, VU University Amsterdam. He is responsible for the skills training in the legal curriculum. He is interested in methodological issues concerning law as an academic discipline and its relation to other disciplines, legal education, and legal argumentation and interpretation.

 


Arie-Jan Kwak

Arie-Jan Kwak is universitair docent bij de Afdeling Encyclopedie en Rechtsfilosofie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Hij verzorgt onderwijs over en doet onderzoek op het terrein van, rechtsvinding, rechtsmethodologie, juridische professionaliteit en beroepsethiek.

Arie-Jan Kwak is lecturer at the Department of Jurisprudence of the Law Faculty of the University of Leiden. He teaches courses in the following subjects, which are also his main research topics: jurisprudence, legal methodology, legal professionalism and professional ethics.

 


Maksymilian Del Mar

Dr. Maksymilian Del Mar, Department of Law, Queen Mary University of London, Mile End Road, E1 4NS, London, UK.

 


Sofia Ranchordás 

Sofia Ranchordás is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Daarvoor deed ze onderzoek voor het Information Society Project aan Yale Law School en doceerde aan Tilburg Law School. Haar onderzoek concentreert zich op bestuursrecht, wetgevingsleer, bestuursprocesrecht, evenredigheidsbeginsel, deeleconomie, regulering, burgerparticipatie, vergelijkend staats- en bestuursrecht en e-government. 

Sofia Ranchordás is an Assistant Professor of Constitutional and Administrative at Leiden Law School, where she teaches Dutch Administrative Law and EU and Comparative Administrative Law. Prior to that she was a Resident Fellow of the Information Society Project at Yale Law School. Her research interests are the relationship between lawmaking and technology, citizen mobilization and citizen narratives, comparative administrative law, and participatory democracy. 

 


Sanne Taekema

Sanne Taekema is sinds 2009 hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie aan de Erasmus School of Law in Rotterdam. Zij is in 2000 gepromoveerd op de rol van idealen in de rechtstheorie en publiceerde o.a. over de rechtstheorie van het pragmatisme, interdisciplinariteit en rechtswetenschap, recht en literatuur, en de rechtsstaat. Zij geeft onderwijs in rechtstheorie en methodologie in bachelor, master en in de Graduate School. Zij geeft op dit moment leiding aan het ESL onderzoeksprogramma Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation. Haar centrale onderzoeksthema’s  zijn methodologie van het recht, met name in relatie to interdisciplinariteit, concepties van de rechtsstaat, en rechtstheorie in klassieke zin.

 


Bald de Vries

Bald de Vries is universitair docent bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie (SBR) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht. Op het gebied van onderzoek houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom duurzaamheid, risico en verantwoordelijkheid vanuit een rechtstheoretisch en sociaal theoretisch perspectief. Voorts zet hij zich in voor de inbedding van onderzoek in onderwijs en experiment met vernieuwende didactische vormen ter versterking van de academische diepgang van het juridisch onderwijs.

Bald de Vries is lecturer at the Department of  Jurisprudence, Constitutional and Administrative Law of the Faculty of Law (JCAL), Utrecht University. In his research his focus, from a legal theoretical and social theoretical perspective, is on questions pertaining to sustainability, risk and responsibility. In addition, he seeks to integrate research into teaching and experiments with new didactical ways to enhance the academic aspect of legal education.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over Recht en Methode kunt u mailen naar lawandmethod@boomdenhaag.nl, of mail naar een van onze redactieleden. Ideeën voor artikelen en opmerkingen over onze website zijn altijd welkom.