Artikel aanleveren

Law and Method werkt met het programma Editorial Manager om de goedkeuringsprocedure op een snelle en overzichtelijke manier te laten verlopen. Als u een artikel wilt indienen dient u uzelf te registreren. Via bovenstaande link opent een nieuw venster, klik op ‘register now’ om u aan te melden. Op deze pagina vindt u ook de (Engelstalige) instructies voor auteurs en reviewers. Na registratie zal u worden gevraagd een Engelstalige samenvatting te geven. Vervolgens kunt u uw artikel (in Word) uploaden en genereert het systeem een PDF. Aangeleverde artikelen moeten voldoen aan de auteursinstructie.
Bij problemen kunt u contact opnemen via lawandmethod@boomdenhaag.nl.

Auteursrecht

De auteur behoudt zijn auteursrecht. Met het indienen van een artikel wordt de auteur geacht in te stemmen met de afspraken zoals gemeld in het 'Consent to Publish'.

Auteursinstructie

Aangeleverde artikelen moeten voldoen aan de auteursinstructie. Deze kunt u hier raadplegen.
Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Deze kunt u hier raadplegen.