Notifications

Nina Bohm & Olaf Ifzaren

Wat is rechtswetenschap?

NJB 2020/1388
(www.navigator.nl/document/id501b11a727c349f2aa4bf2df3d270759?cpid=WKNL-LTR-Nav2&cip=hybrid)

***

Sanne Taekema

Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship

Law and Philosophy 2020, doi: 10.1007/s10982-020-09388-1 (https://link.springer.com/article/10.1007/s10982-020-09388-1)

Rule of law is a concept that is regularly debated by legal philosophers, often in connection to discussion of the concept of law. In this article, the focus is not on the substance of the conceptual claims, but on the methodologies employed by legal philosophers, investigating seminal articles on the rule of law by Joseph Raz and Jeremy Waldron. I argue that their philosophical argumentations often crucially depend on empirical or legal doctrinal arguments. However, these arguments remain underdeveloped. I explore how these arguments could be linked to approaches related to rule of law in different fields of legal scholarship and investigate how the methodologies of these fields may complement each other. Thus, the article aims to provide an argument for a specific form of triangulation of three kinds of approaches to the rule of law: philosophical, social-scientific and legal doctrinal. This method of triangulation is illustrated by a discussion of the World Justice Project’s Rule of Law Index.

***

Kees Schuyt

Scientific Integrity. The Rules of Academic Research

Leiden University Press 2019
(www.lup.nl/product/scientific-integrity)

The growing interest in scientific integrity is testament to a wider culture of professionalization and accountability − which appears to signal that integrity is no longer self-evident as a core value of professional conduct. Examples abound. But what is scientific integrity? Why does it matter? What are the issues, and what is at stake? What do we know about the nature and scope of violations of scientific integrity? In this book, Kees Schuyt explores the concept of integrity, describes various cases of fraud and other types of dishonest behaviour in research practice, and offers a reflective and pragmatic framework for handling transgressions against the rules of academic research. Drawing on a wide variety of historical examples, Schuyt looks into matters ranging from the codification of scientific integrity to the difference between misconduct, questionable practices, and honest errors, and the uses and abuses of the notion of plagiarism. Last but not least, he considers how the norms and values of academic research can best be transmitted to students and new generations of researchers.

***

Arthur Hartkamp

Velerlei gestalten. Over mijn werkende leven

Wolters Kluwer 2020
(www.wolterskluwer.nl/shop/boek/velerlei-gestalten/NPVELGEST)

Wat maakt de beoefening van het recht eigenlijk zo boeiend? In deze uitgave schetst Arthur Hartkamp zijn persoonlijke herinneringen aan het privaatrecht. Hartkamp doet verslag van zijn ervaringen in verschillende werkkringen en beoogt hiermee zijn ‘kleinkinderen en andere ontvankelijke geesten’ duidelijk te maken waarom een leven in het recht zo interessant is. Hij beschouwt het als voorrecht de rechtspraktijk en de rechtswetenschap – zowel binnen als buiten onze landsgrenzen – in combinatie te beoefenen. Diverse onderwerpen en gewaardeerde collega’s komen aan bod in de vorm van gedichten, waarmee Hartkamp de juridische achtergronden op een bijzondere wijze verlevendigt.

***

Frans L. Leeuw

Van Legal Realism naar Legal Big Data. Ontwikkelingen in empirisch-juridisch onderzoek toen, nu en straks

Boom juridisch 2020
(www.boomdenhaag.nl/en/webshop/van-legal-realism-naar-legal-big-data)

Onderzoek naar relaties tussen recht en empirie, oftewel naar ‘law in the books’ en ‘law in action’, heeft een rijke traditie en wordt wel empirisch-juridisch onderzoek genoemd. Dit boek schetst een aantal van de onderzoektradities op dit gebied en wil vooral de jongste loot aan de boom een plaats geven: het digitaal empirischjuridisch onderzoek.

Tien onderzoektradities, variërend van het(Amerikaanse) Legal Realism, de rechtssociologie en de rechtspsychologie tot de criminologie, de rechtsinformatica, de civilologie en het juridisch evaluatieonderzoek (‘regulatory impact studies’) passeren de revue. Wat zijn (en waren) belangrijke inspiratiebronnen, probleemstellingen en wijzen van theorie- en methoden-gebruik? Wat heeft digitaal empirisch-juridisch onderzoek te leren van de ‘oudere’ tradities?

Vervolgens worden drie soorten digitaal empirisch-juridisch onderzoek onderscheiden: het nieuwsgierigheidsgedrevene, het praktijkgerichte en het evaluatieve. Naast een aantal voorbeelden en thema’s van praktijkgericht digitaal onderzoek wordt een smörgasbord van thema’s en probleemstellingen inclusief vergezichten gepresenteerd. Ook wordt uiteengezet welke rol digitaal evaluatieonderzoek speelt. Enerzijds door te laten zien hoe het evalueren van juridische arrangementen te verbeteren is door (meer) gebruik te maken van (‘Legal’) Big Data en Artificiële Intelligentie (AI). Anderzijds door juist ook weer evaluatieve vragen te stellen bij het gebruik van Big Data en AI in de wereld van het recht zélf.

Enkele toekomstschetsen en ‘challenges’ sluiten het boek af.

***

Tom Bouwman

Empirisch-juridisch onderzoek en de sprong van feit naar norm

NJB 2020/815
(www.navigator.nl/document/idfa556ce6da97420ba58e6db6389b5bcc?cpid=WKNL-LTR-Nav2&cip=hybrid)

***

P.T.J. Wolters

Rechtseconomie voor rechtenstudenten

Ars Aequi 2020, nr. 3
(https://arsaequi.nl/product/rechtseconomie-voor-rechtenstudenten)

Rechtseconomie is de toepassing van economische inzichten bij de bestudering van het recht. In deze bijdrage wordt betoogd dat zij rechtenstudenten veel te bieden hebben. Dit geldt ook voor studenten die slechts geïnteresseerd zijn in het positieve recht. Rechtseconomie stelt studenten in staat om het positieve recht scherper te analyseren, maar ook om beter te begrijpen waarom het recht zich op een bepaalde manier ontwikkelt.

***

A.M. Hol

Waarheid tegen leugen. Over de rol van de rechtswetenschap en het maatschappelijk debat

Ars Aequi 2020, nr. 3
(https://arsaequi.nl/product/waarheid-tegen-leugen)

In deze bijdrage worden rechtsgeleerden opgeroepen burgers en anderen goed te informeren, zeker nu politiek en media er soms een wat losse relatie met feiten op nahouden. Rechtsgeleerden hebben tot taak de waarheid van het recht op robuuste wijze in het maatschappelijk debat voor het voetlicht te brengen. De democratie kan niet zonder waarheid. De wetenschap dient voor die waarheid te staan, ook de rechtswetenschap.

***

Reinout Wibier

De taak van de rechtswetenschapper. Recht als volwaardige wetenschappelijke discipline

NJB 2020/814
(www.navigator.nl/document/id33fb9fcabc9447e1be81add2d86e4826/nederlands-juristenblad-de-taak-van-de-rechtswetenschapper)

***

E. Mak & K. van den Bos

Van Super(wo)man naar teamprestaties? Over auteurschap in de rechtswetenschap

Ars Aequi 2019, nr. 10
(https://arsaequi.nl/product/van-superwoman-naar-teamprestaties)

Rechtswetenschappers gaan steeds meer met andere wetenschappelijke disciplines samenwerken. De moderne rechtswetenschap zal zich steeds meer kenmerken door samenwerking in teams. Hierbij hoort een reflectie op auteurschap in de rechtswetenschap. De centrale stelling die in deze bijdrage wordt ingenomen is dat teamwerk en samenwerking meer erkenning verdienen in het auteurschap van juridische publicaties: van ‘super(wo)man’ naar teamprestaties.

***

Mr. dr. P.J. Huisman, prof. dr. A.R. Neerhof & prof. mr. F.J. van Ommeren (red.)

Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap. Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma

Stichting Instituut voor Bouwrecht 2019
(www.ibr.nl/publicaties/diversen-publicaties/verwant-met-verband-ruimte-recht-en-wetenschap)

Bij het afscheidssymposium ter gelegenheid van het emeritaat van prof. mr. Jan Struiksma is hem deze vriendenbundel aangeboden. Struiksma is sinds 1990 verbonden geweest aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werd aan deze faculteit bijzonder hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht en vervolgens gewoon hoogleraar bestuursrecht. De bundel bevat 52 bijdragen die geschreven zijn door 62 auteurs en verdeeld over vier delen die het brede terrein van de werkzaamheden reflecteren. Deel I start met bijdragen waarin de universiteit van binnenuit wordt belicht. Vervolgens komt in deel II de methodologie van juridisch onderzoek en onderwijs aan bod. Deel III bevat bijdragen op het gebied van het algemene bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Deel IV, het laatste deel, gaat over het omgevingsrecht en het bouwrecht.

***