Law and Method, Issue 12 2015

Lessen geleerd: onderwerp, object, en theoretisch kader van rechtswetenschappelijk onderzoek

mr.dr. Maria Geertruida IJzermans

Noten